Pembelajaran 2 Tema 8 Subtema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku

Pembelajaran 2 Tema 8 Subtema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku

Tahukah Kamu?
Bacalah teks berikut dalam hati!
Kepulauan Seribu
Kepulauan Seribu terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta. Kepulauan ini berada di wilayah DKI Jakarta. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 342 pulau, termasuk pulau-pulau pasir dan terumbu karang. Pulau ini banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa dan nyamplung (kayu naga dan kayu bakau). Selain itu, ada pula tanam- tanaman palawija dan buah-buahan.

Di beberapa pulau air tawar mengandung kadar garam, sehingga airnya tidak dapat diminum. Namun, masih terdapat beberapa pulau yang mempunyai sumber air tawar yang cukup baik meskipun rasanya masih kepahit-pahitan. Menangkap ikan, berkebun, dan berdagang adalah mata pencaharian utama penduduknya.

Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks.
 1. Dimanakah letak Kepulauan Seribu? Kepulauan Seribu terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta.
 2. Sebutkan lima pulau yang ada di Kepulauan Seribu! Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Panggang
 3. Apakah perbedaan Kepulauan Seribu dengan wilayah lain di DKI Jakarta? Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 342 pulau sedangkan daerah lain di wilayah Jakarta berupa daratan.
 4. Tumbuhan apa saja yang ada di Kepulauan Seribu? Pulau ini banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa dan nyamplung (kayu naga dan kayu bakau).
 5. Bagaimanakah keadaan air tawar di Kepulauan Seribu? Di beberapa pulau air tawar mengandung kadar garam, sehingga airnya tidak dapat diminum.
 6. Apa mata pencaharian penduduk Kepulauan Seribu? Menangkap ikan, berkebun, dan berdagang adalah mata pencaharian utama penduduk Kepulauan Seribu
Buatlah kesimpulanmu tentang kaitan antara kondisi wilayah Kepulauan Seribu dengan mata pencaharian penduduk.
Kepulauan Seribu berupa gugusan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, sehingga menangkap ikan (sebagai nelayan ) merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kepaulauan Seribu selain berkebun dan berdagang.
Ayo Ceritakan
Ceritakan isi teks tentang Kepulauan Seribu kepada temanmu.
Kepulauan Seribu terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta merupakan dari wilayah DKI
Jakarta. Jumlah pulaunya sekitar 342 buah, termasuk pulau-pulau pasir dan terumbu karang yang bervegetasi maupun yang tidak.

Keadaan fauna Kepulauan Seribu hidup di daratan pulau-pulau dan yang hidup di dalam lautannya. Flora yang dominan terdapat di pulau-pulau Kepulauan Seribu adalah Pohon Kelapa, Nyamplung (Kayu Naga dan Kayu Bakau).

Kepulauan Seribu mempunyai kadar garam (NaCl) yang tinggi (airnya asin). Tetapi ada
beberapa pulau yang mempunyai sumber air tawar di antaranya ialah Pulau Tidung,
Pulau Elang, Pulau Kelapa, Pulau Putri, Pulau Air Besar, dan Pulau Karya. Kegiatan ekonomi penduduk Kepulauan Seribu dapat terbagi dalam tiga kategori, yakni: di nelayan, pertanian dan perkebunan, dan perdagangan-industri.

Ayo Temukan
Ayo kita cermati kembali gambar pulau-pulau di Kepuluan Seribu di halaman sebelumnya. Lingkari Pulau Pari.

Jika kamu berada di Pulau Pari, pulau apa saja yang berada di sebelah selatan, barat, utara, dan timur? Tuliskan jawabannya pada kolom berikut.
Sebelah SelatanSebelah BaratSebelah TimurSebelah Utara
P. Lancang
P. Bokor
P. TidurP. Payung
P. Kongsi
P. Jong
Ajukan pertanyaan secara lisan kepada temanmu secara bergantian tentang wilayah Kepulauan Seribu berdasarkan arah mata angin.
 1. Jika kamu berada di Pulau Untung Jawa, pulau apa saja yang berada di sebelah selatan, barat, utara, dan timur?, Sebelah utara pulau Jong, sebelah selatan pulau Jawa, Sebelah barat Pulau Rambut, dan sebelah timut Pulau Ayer Kecil.
 2. Jika kamu berada Bokor, pulau apa saja yang berada di sebelah selatan, barat, utara, dan timur?. Sebelah utara adalah Pulau Pari, sebelah selatan adalah Pulau Rambut, sebelah barat adalah Pulau Lancang, dan sebelah timur adalah pulau Untung Jawa.
Ayo Berlatih
Selain arah mata angin, warna yang terdapat pada peta juga mempunyai makna. Ayo, amati gambar peta Pulau Jawa berikut. Diskusikan dengan temanmu apa arti dari warna pada peta.

Kenampakan alam daratan dibedakan menjadi dataran pantai, dataran rendah dan dataran tinggi.
 1. Warna hijau menunjukkan dataran rendah
 2. Warna kuning menunjukkan dataran tinggi
 3. Warna biru menunjukkan lautan
Tuliskan wilayah yang berada di dataran rendah dan dataran tinggi pada peta di atas.
Kenampakan alamNama Tempat
Dataran RendahJakarta, Semarang, Yogyakarta, Tegal, Kuningan, Tuban, Gresik, Subang, Pasuruan.
Dataran TinggiBogor, Sukabumi, Bandung, Ponorogo, Tulungagung, Malang, Probolinggo
Ayo Diskusikan
Amati gambar berikut ini.

Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Bacalah teks berikut untuk mengisi tabel.
 1. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata.
 2. Dataran Tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan.
 3. Dataran Rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu.
LokasiDataran PantaiDataran RendahDataran Tinggi dan pegunungan
Ketinggian
wilayah
Kurang dari 200mKurang dari 200mDi atas 500 m
Ciri-ciriLangsung berhadapan dengan lautBerhawa panas dan berada di pesisir pantaiBerhawa dingin
Sumber
Daya Alam
Ikan, pantaiSayuran, buah-buahan, Hewan ternakSayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan
ManfaatSebagai bahan makanan dan tempat pariwisataSebagai bahan makananSebagai bahan makanan dan industri
Mata
Pencaharian
Penduduk
Nelayan dan Petani TambakPetani, peternak, buruh pabrikPetani, peternak, Pengelola tempat peristirahatan
Ayo Cari Tahu
Wawancarai 5 orang teman tentang tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Tulis hasil wawancara pada tabel di bawah ini.
Nama tempatKenampakan alamCiri-ciri
Lokawisata BaturadenDataran tinggiKetinggian di atas 500 m dan berhawa dingin
Pantai PangandaranPantaiLangsung berhadapan dengan laut dan sebagian besar masyaraktanya bekerja sebagai nelayan.
Goa JatijajarPegununganKetinggian di atas 500 m, berhawa dingin dan sebagian masyarkatbya bekerja sebagai petani
Pemandian Air Panas GuciDataran tinggiKetinggian lebih dari 500 m, berhawa dingin dan masyarakatnya bekerja sebagai petani teh.
Kota SemarangDataran rendahKetinggian kurang dari 200m, berhawa panas dan sebagian besar masyarkatnya bekerja di bidang industri
Kenampakan alam yang berbeda di setiap wilayah adalah anugerah Tuhan untuk kehidupan manusia. Kita harus mensyukurinya.

Silahkan Tulis Komentar Anda