Ciri Khusus pada Hewan dan Tumbuhan

Ciri Khusus pada Hewan dan Tumbuhan

Makhluk hidup ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita memiliki banyak ragam dan spesiesnya. Makhluk hidup tersebut ada ada yang hidup di darat ada pula yang hidup di air bahkan ada pula yang hidup di dua alam. Makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) yang ada di sekitar kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itulah dibutuhkan kearifan manusia dalam memanfaatkan hewan dan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan.

Ciri khusus yang dimiliki hewan dan tumbuhan merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi dibedakan menjadi tiga. Pengertian masing-masing adaptasi dijelaskan di bawah ini.
  1. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hi dup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya, kaki berselaput pada bebek dan antena pada semut.
  2. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasil kan oleh suatu organisme. Contohnya, bunga ra๔€ƒ€ esia mengeluarkan en zim untuk menarik serangga. Sementara itu, kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga.
  3. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya, cecak memutuskan ekornya saat ditangkap musuh. Contoh lain, putri malu mengatupkan daunnya bila disentuh.
Ciri khusus adalah ciri yang dimiliki hewan atau tumbuhan yang membedakan dengan lainnya. Ciri khas atau ciri khusus yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan menjadi penanda agar tidak tertukar. Untuk mengenal lebih jauh lagi ciri khusus hewan dan tumbuhan serta fungsinya berikut ini djelaskan ciri khusus hewan dan tumbuhan sebagai berikut

A. Ciri Khusus Hewan
Setiap hewan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri khusus ini berhubungan dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Dengan ciri khusus yang dimilikinya, hewan dapat tetap bertahan hidup. Berikut ini beberapa ciri khusus hewan beserta fungsinya.

NoNama Hewan Ciri KhususManfaat Ciri Khusus
1. Bunglon, landak semut, cicak, dan tokek Mempunyai lidah panjang dang lengketLidah penjang dan lengket berguna untuk menangkap mangsa.
2. Kelelawar Mempunyai kemampuan ekolokasiKemampuan ekolokasi berguna untuk mendeteksi benda-benda di tempat gelap.
3. Landak Mempunyai kulit berduriKulit berduri berguna untuk melindungi diri dari musuh.
4. Itik, katak, dan angsa Mempunyai kaki berselaputKaki berselaput berguna untuk berenang.
5. Cumi-cumi dan Gurita Menyemprotkan cairan hitam seperti tintaUntuk melindungi diri dari musuh
6. Kepiting dn udang Mempunyai rangka luarRangka luar berguna untuk melindungi tubuh.
7. Cicak dan tokek Mempunyai bantalan perekat pada kakinyaBerguna untuk merayap di dinding
8. Burung hantu Mempunyai mata dan pendengaran yang tajamUntuk mencari makan di malam hari.
9. Unta Mempunyai punukMenyimpan makanan cadangan berupa lemak
10. Sigung dan walang sangit Mengeluarkan bau menyengatUntuk mengusir musuhnya.
11. Kalajengking dan Lebah Mempunyai sengat beracunUntuk melindungi diri dari musuhnya.
12. Cicak dan kadal Kemampuan autotomi (memutuskan ekornya)Untuk mengelabui musuhnya
13. Bunglon Mengubah warna kulit Untuk penyamaran agar terhindar dari musuh.
14. Jerapah Memiliki leher panjang.Untuk mencari makanan berupa pucuk daun.
15. Trenggiling Memiliki sisik tebal dan kerasSisik tebal dan keras untuk melindungi diri dari musuhnya.
16. Kucing Memiliki lapisan empuk dan tebal di kakiUntuk menyembunyikan kukunya dan mengurangi suara
17. Zebra Belang-belang pada tubuhBelang zebra dapat membingungkan predator.

2. Ciri Khusus Tumbuhan
Tumbuhan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan tumbuhan lain. Ciri-ciri ini berhubungan dengan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dengan penyesuaian diri, tumbuhan bisa bertahan hidup. Beberapa tumbuhan yang memiliki ciri khusus adalah sebagai berikut.

NoNama Tumbuhan Ciri KhususManfaat Ciri Khusus
1. Teratai dan eceng gondok Memiliki batang dan beronggaAgar tumbuhan tersebut dapat mengapung di air dan tidak terbalik (eceng)
2. Teratai Mempunyai daun lebar dan tipisUntuk memperepat penguapan air.
3. Raflesia dan Bunga Bangkai Bunga berbau busukUntuk menarik serangga yang akan membantu penyerbukannya.
4. Kaktus Berdaun kecil menyerupai duriUntuk mengurangi penguapan.
5. Venus dan kantung Semar Menghasilkan cairan untuk mencerna seranggaUntuk mencerna makanan yang berupa serangga.
6. Mawar, salak, dan putri malu Mempunyai batang berduriUntuk alat pertahanan terhadap musuh.
7. Kaktus Memiliki batang tebalUntuk menyimpan persediaan air.
8. Bambu, Rawe, dan Pulus (Kemaduh) Mempunyai bulu gatalUntuk mempertahankan diri dari musuhnya
9. Jati dan Mahoni Menggugurkan daunUntuk mengurangi penguapan.
10. Bakau/Mangrove Memiliki akar napasUntuk bernapas saat terjadi pasang naik

Semua makhluk hidup melakukan adaptasi, termasuk manusia. Lihatlah orang-orang eskimo yang hidup di daerah kutub. Udara di sana sangat dingin. Mereka beradaptasi dengan memakai baju tebal yang hangat. Baju itu terbuat dari kulit dan bulu hewan. Dengan demikian, mereka tidak merasa kedinginan. Lihat juga rumah mereka yang berbentuk kubah tanpa jendela. Bentuk seperti itu membuat udara di dalam rumah hangat. Rumah tersebut dinamakan iglo.

Daftar Istilah
  1. Adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungan
  2. Ekolokasi kemampuan mendeteksi benda dengan gelombang bunyi
  3. Enzim zat yang dapat mempercepat reaksi kimia
  4. Fisiologi fungsi organ-organ tubuh
  5. Interaksi berhubungan
  6. Morfologi bentuk fisik
  7. Tentakel tangan-tangan pendek pada hewan (misal cumi-cumi)

Silahkan Tulis Komentar Anda